• Velkommen til Upshare et Microsoft 365 specialist hus
 • (+45) 42 40 72 36
 • kontakt@upshare.dk

SharePoint QMS system

Med et QMS system fra Upshare får i struktureret alle jeres processer og procedure, alt samme med et intuitiv system der let kan integreres med andre løsning på Microsoft 365

Få styr på Jeres processer med et QMS system fra UpShare

Har i brug for at få styr på jeres processer og procedurer for at nå kvalitetspolitikker eller ISO-certificeringer?

Det kan vi løse med et QMS fra UpShare baseret på Sharepoint online, Teams, Microsoft 365 Compliance og Power Automate.

Systemet kan tilpasses jeres behov ned til mindste detalje men I kan også let komme i gang med vores standard system.

img
img

Forretningsværdi på kort og lang sigt

Fordi vi er helt klar over at alle forretninger skal prioritere investeringerne, er vi med på, at i måske ikke skal have alle features med i første rul.

Vi starter derfor altid vores projekter med en åben afklarings workshop der har til formål at sikre at vi fokuserer løsningen på de områder, hvor i kan høste den største værdi på kort og mellemlangt sigt. Parallelt med det sætter vi et løbende strategiforløb i gang sammen med jer, hvor den langsigtede værdi kan adresseres og eventuelle forandringsønsker kan vejes op imod den tilsvarende investering.

Ved at arbejde på den måde, sikrer vi jer, at i hele tiden er på vej i den rigtige retning, og at i får maksimalt værdi for jeres investering.

Skab forretningsværdi!

Processerne skal understøtte jeres forretningsmål

For at sikre at processerne understøtter jeres forretningsmål, anbefaler vi at i etablerer et review board, der står for at sikre at jeres processer og politikker er nødvendige og tilstrækkelige.

Review boardet bør have tilstedeværelse fra både ledelse og fagspecialister. Dermed kan i sandsynliggøre at de vedtagne processer både giver værdi i det organisatoriske perspektiv, og i de konkrete værdiskabende led i forretningen

For at sikre at processerne virkelig giver værdi helt ude i det produktive led af organisationen anbefaler vi at i etablerer et ”change”-håndteringssystem, hvor alle der arbejder med en given proces har adgang til at foreslå ændringer til processen, så den i højere grad bliver værdiskabende på det lokale plan.
Disse ændringer skal så tages op til overvejelse i review boardet, sådan at der kan sikres mod at lokale ændringsforslag skaber negativ værdi i organisationen som helhed.

Skab forretningsværdi!

Processerne skal efterleves i organisationen

For at sikre at processerne bliver efterlevet i organisationen kræver det to ting:

1. De skal læses af de relevante medarbejdere
    a. Konkrete opgaver oprettes og tildeles.

2. De skal udleves i hverdagen hos de forskellige teams
    a. Procesunderstøttende systemer
    b. Uddannelse
    c. Ledelsesopbakning
    d. Auditering

img
.

Brugervenligt QMS-system

Da vores system er baseret på standard Microsoft 365 værktøjer er interfacet genkendeligt for langt de fleste. Det betyder at det ikke kræver særligt meget oplæring at få nye medarbejdere i gang med at benytte systemet.

Samtidig vil systemet løbende bliver beriget med nye features fra Microsoft. Uden ekstra omkostninger for jer.

En QMS-løsning fra os tager naturligvis altid udgangspunkt i jeres processer og procedure, så vores løsning fokuserer på netop de områder, hvor I kan opnå den største værdi for den mindste investering.

img
img

Sammenkædning med resten af Microsoft 365

Fordi vi samler løsningen af standard komponenter direkte i jeres eksisterende Microsoft 365 platform, er alle jeres licenserede brugere allerede klar til at anvende en QMS løsning, uden ekstra krav til licensering*, brugerkonti etc.

Brugerne er allerede logget ind, når de anvender deres Office 365 mail, OneDrive eller Teams, så der er ikke behov for yderligere brugerstyring.

Når løsningen ligger på Microsoft 365 giver det desuden adgang til at vi kan præsentere dele af interfacet i SharePoint, Teams, Outlook, Word, PowerApps eller hvor det nu viser sig at det giver mest værdi for jeres brugere at have tilgang til systemet.

*(Der kan være behov for at opgradere til et højere niveau af Microsoft licensering afhængig af jeres konkrete behov)

Eksempler på løsninger

Quality-Management med Microsoft 365

Priserne er indikationer af hvad en løsning kunne koste, kontakt os for yderligere info

Basis

Kr50.000

 • Standard dokumenthåndtering

  Metadatastyring

  Rettighedssstyring

  Indarbejdning i Office 365

 • Kontrolleret publicering
 • Versionsstyring
 • Godkendelsesflow
 • Læs-og-kvittér

Advanced

Kr100.000


Alt fra Basis plus nedenstående
 • Websider i stedet for dokumenter
 • Records management
 • Continuous improvement

  Change registrering og opfølgning

  Løbende reviews af processer, politikker og procedurer

 • Non-Conformity rapportering

  Corrective/preventative measures

Professionel

Kr200.000


Alt fra Advanced plus nedenstående
 • Risk management

  Risk matrice

  Løbende governance/review af risks

 • Systemunderstøttelse af andre processer

  M365 compliance

  Proces workshop

  Automatisering af konkrete processer

  Audit af udvalgte processer